Реклама

PЕКЛАМАТА ПРИ НАС РАБОТИ

Печатните и онлайн издания на БТП – Българска Транспортна Преса ЕООД в областта на логистиката, спедицията и транспорта, както и в областта на специализираните транспортни средства, предлагат богати възможности за целенасочена реклама с гарантиран достъп до професионалистите и хората, взимащи решения, от съответните сфери на бизнес на българския пазар.

Списание КАМИОНИ е водещото издание на българския пазар за специализирани превозни средства.
Създадено е през 2001 г.
Периодичността му е месечно, 10 броя годишно (без месеците януари и август). Формат А4, пълноцветен печат.
Разпространява се като пакет, включващ:
– списание КАМИОНИ със секции за АВТОБУСИ, ВАНОВЕ и Употребявани товарни автомобили
– тематично приложение сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Тираж на списаниe СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА се разпространява допълнително до целеви групи в съответната област.

Списание ЛОГИСТИКА е водещото издание на българския пазар в областта на логистиката – точното списание в точното време на точното място.
Създадено е през 2005 г., излиза месечно (10 броя годишно без месеците януари и август). Формат А4, пълноцветен печат.

От 1998 г. излиза и годишният Официален справочник КОЙ КАКЪВ Е В ТРАНСПОРТА И СПЕДИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, предлагащ актуална и полезна информация за фирмите в бранша.

За контакти, медийна информация и рекламни тарифи:

Отдел Маркетинг и реклама

тел.: 02/ 808 1840, 958 0034, 958 0030

Изпратете ни имейл